''ĐUKIĆ - AD'' 21237 Gospođinci, Kralja Petra I br. 13
Vlasnik: Đukić Aleksandar

Tel/Fax: 021-837-220
Tel/Fax: 021-837-244
Tel/Fax: 021-837-099
Tel/Fax: 021-837-080

E-mail: djukica@eunet.yu
Web: www.djukica.backabanat.com

Poslovne jedinice:
1. p.j. "Đukić'' 21220 Bečej - JNA 11/A Tel: 021-691-2694
2. p.j. "Đukić' 21000 Novi Sad - Miše Dimitrijevića 18 Tel: 021-542-557
3. p.j. "Đukić' 21000 Novi Sad - Đorđa Nikšića Johana 20 Tel: 021-6397-163
4. p.j. "Đukić' 21000 Novi Sad - Pariske komune 8 Tel: 021-6331-777
5. p.j. "Đukić' 21000 Novi Sad - Kisačka 59 Tel: 021-539-222
6. p.j. "Đukić' 21237 Gospođinci - Kralja Petra I 36
7. p.j. "Đukić' 21238 Čurug - Kralja Petra I 77

Delatnost:
- Uzgoj pilića
- Klanje i prerada živinskog mesa